คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   Asian Consensus Report on Functional Dyspepsia
Background and Aims: Environmental factors such as food, lifestyle and prevalence of Helicobacter pylori infection are widely different in Asian countries compared to the West, and physiological functions and genetic factors of Asians may also be dif ...
   Asian Consensus on Irritable Bowel Syndrome
Background and Aims: Many of the ideas on irritable bowel syndrome (IBS) are derived from studies conducted inWestern societies. Their relevance to Asian societies has not been critically examined. Our objectives were to bring to attention important ...

page: 1
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
25 - 28 มีนาคม 63 FNM 2020
@ Adelaide Convention Centre, Adelaide, Australia
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม