การประชุมวิชาการประจำปี GI Motility Day 2019

ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจในเรื่อง GI Motility เข้าร่วม 
"การประชุมวิชาการประจำป...

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2562-2563

Click Here: http://thaimotility.or.th/about2_committee19.php

...
ANMA & KSNM Joint Meeting 2019

ANMA & KSNM Joint Meeting 2019 (6th Biennial Congress of the Asian Neurogastroenterology and Motility Association in conjunction with...

การประชุมวิชาการประจำปี GI Motility Day 2017

ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจในเรื่อง GI Motility เข้าร่วม
"การประชุมวิชาการประจำปี GI ...

APASL STC 2017 Nagasaki Abstract Submission and Pre-Registration Now Available!

More Detail http://www.apaslstc2017nagasaki.org/prg_...

GI Motility Day 2016 : Gastrointestinal Motility Disorders in Daily Practice

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 GI Motility Day 2016 ในหัวข้อ “Gastrointestinal Motility Disorders in Daily ...

GI Motility Workshop

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี


รายละเอียดเพิ่ม...

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 “Current and Emerging Therapies for Functional GI Disorders”

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 GI Motility Day 2015 ในหัวข้อ “Current and Emerging Therapies  for Func...

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2556-2557

Click Here: http://thaimotility.or.th/about2_committee15.php

...
GI Motility Day 2014

GI Motility Day 2014 : The Frontiers of Science and Management ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุลิตธานี หัวหิน


page: 1 2
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
3 ตุลาคม 62 GI Motility Workshop
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
4 - 5 ตุลาคม 62 GI Motility Day 2019
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม