การประชุมวิชาการประจำปี 2558 “Current and Emerging Therapies for Functional GI Disorders”

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 GI Motility Day 2015 ในหัวข้อ “Current and Emerging Therapies  for Functional GI Disorders” วันที่ 3-4 ตุลาคม ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
กำหนดการประชุมและกิจกรรม คลิกที่นี่

 


GI Motility Day 2015

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
25 - 28 มีนาคม 63 FNM 2020
@ Adelaide Convention Centre, Adelaide, Australia
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม