การประชุมวิชาการประจำปี GI Motility Day 2019

ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจในเรื่อง GI Motility เข้าร่วม 
"การประชุมวิชาการประจำปี GI Motility Day 2019" 
ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / ใบสมัคร (คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง)


BRO_GI Motility Day 2019

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
3 ตุลาคม 62 GI Motility Workshop
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
4 - 5 ตุลาคม 62 GI Motility Day 2019
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม