สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ตึกอปร. ชั้น 2 ห้อง 203/14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 085-4892958
E-mail: thainms@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4
แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
แบบฟอร์มส่งอีเมล์ถึงสมาคม
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
 
ชื่อ  
นามสกุล    
โทรศัพท์    
อีเมล์    
ข้อความ    


ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม