แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย พศ 2564

คณะกรรมการผู้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2563


...
   Thailand GERD Guideline 2020

(PDF File) โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลาย ...

   Thailand GERD Guideline 2020

(Epub File) โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลา ...

   คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   Asian Consensus Report on Functional Dyspepsia
Background and Aims: Environmental factors such as food, lifestyle and prevalence of Helicobacter pylori infection are widely different in Asian countries compared to the West, and physiological functions and genetic factors of Asians may also be dif ...
   Asian Consensus on Irritable Bowel Syndrome
Background and Aims: Many of the ideas on irritable bowel syndrome (IBS) are derived from studies conducted inWestern societies. Their relevance to Asian societies has not been critically examined. Our objectives were to bring to attention important ...

page: 1
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม