จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2554 หลังจากที่ปีก่อนทางสมาคมฯ ได้ออกจุลสารไปแล้วสองเล่ม เนื้อหาในเล่มก่อนๆ อาจจะมีความหลากหลายในแง่หัวข้อที่เขียนเพื่อให้อ่านไม่เบื่อ แต่ก็มีข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมาให้รวบรวมเป็นเรื่องๆ ไปในแต่ละเล่มเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและสามารถเจาะลึกในแต่ละเรื่องได้ ดังนั้นเนื้อหาในฉบับนี้จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบไปโดยจะเน้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการขับถ่ายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีบทความทบทวนความรู้ทางสรีรวิทยา ...
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2553
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณและขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ หลังจากที่ออกจุลสารฉบับปฐมฤกษ์ไปเมื่อ 3 เดือนก่อนมีผู้ตอบรับเป็นสมาชิกสมาคมทั้งทางจดหมายและทาง e-mail มาพอสมควร ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกต้องขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนะคะ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และข้อมูลต่างๆ และเพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยและการพัฒนาความรู้ทาง GI motility ของไทย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดปร ...
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2553
จุลสารฉบับนี้ เป็นจุลสารฉบับแรกของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิกหรือแพทย์ผู้สนใจ เพื่อนแพทย์หลายๆท่านอาจยังไม่ทราบว่าสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้จัดตั้งเป็นสมาคมได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ซึ่งถือเป็นสมาคมน้องใหม่ในวงการแพทย์ไทย ...

page: 1
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
1 - 2 ตุลาคม 64 Gl Motility Day 2021
@ Online Meeting
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม