การประชุมวิชาการประจำปี GI Motility Day 2019

ขอเชิญชวนอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจในเรื่อง GI Motility เข้าร่วม 
"การประชุมวิชาการประจำป...

รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2562-2563

Click Here: http://thaimotility.or.th/about2_committee19.php

...
ANMA & KSNM Joint Meeting 2019

ANMA & KSNM Joint Meeting 2019 (6th Biennial Congress of the Asian Neurogastroenterology and Motility Association in conjunction with...

   คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   ภาวะท้องผูกเรื้องรัง

ภาวะท้องผูกเรื้องรังเป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์จำนวนมากยังเข้าใจว่าเป็นภาวะที่รักษาไม่หาย และให้เพียงการรักษาตามอาการโดบละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 มีสาเหตุที่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยมีต้นเหตุมาจากการเบ่งที่ไม่ถูกวิธี ด ...

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
3 ตุลาคม 62 GI Motility Workshop
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
4 - 5 ตุลาคม 62 GI Motility Day 2019
@ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม