GI Motility Day 2016 : Gastrointestinal Motility Disorders in Daily Practice

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 GI Motility Day 2016 ในหัวข้อ “Gastrointestinal Motility Disorders in Daily ...

GI Motility Workshop

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี


รายละเอียดเพิ่ม...

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 “Current and Emerging Therapies for Functional GI Disorders”

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 GI Motility Day 2015 ในหัวข้อ “Current and Emerging Therapies  for Func...

   คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลำไส้แปรปรวน IBS สำหรับแพทย์ทั่วไป (แนวทางเวชปฏิบัติ 2012)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในประเทศไทยและ post infectious diarrhea อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ IBS ได้ ทำให้ incidence เพิ่มขึ้นในบ้านเรา

...
   ภาวะท้องผูกเรื้องรัง
ภาวะท้องผูกเรื้องรังเป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์จำนวนมากยังเข้าใจว่าเป็นภาวะที่รักษาไม่หาย และให้เพียงการรักษาตามอาการโดบละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 มีสาเหตุที่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยมีต้นเหตุมาจากการเบ่งที่ไม่ถูกวิธี ดังน ...
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 59 GI Motility Day 2016 : Gastrointestinal Motility Disorders in Daily Practice
@ The Westin Grande Sukhumvit
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม