รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) วาระปี 2564-2565

Click Here: http://thaimotility.or.th/about2_committee21.php

...
การประชุมวิชาการประจำปี Gl Motility Day 2020

Gl Motility Day 2020 "The Nuts and Bolts in Neurogastroenterology and Motility" 2-3 October 2020


venue: The Westin Grande Sukhumv...

FNM 2020

FNM2020 will be the first meeting of the Federation of Neurogastroenterology & Motility to be held in the Southern Hemisphere. The me...

   Thailand GERD Guideline 2020

(Epub File) โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลา ...

   Thailand GERD Guideline 2020

(PDF File) โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลาย ...

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
2 - 3 ตุลาคม 63 Gl Motility Day 2020
@ The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม