ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
รายละเอียด
บทความวิชาการ / Guideline
รายละเอียด
ความรู้ทั่วไปเพื่อประชาชน
รายละเอียด

สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

THAI NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY SOCIETY

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น  เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม ในระยะต่อมาได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเข้ามาร่วมและสนใจด้าน GI Motility เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชมรมโตขึ้นและได้จัดตั้งเป็นสมาคมในปี พ.ศ. 2552

0
ปีที่
0
+
สมาชิก
0
+
งานวิจัย
0
คณะกรรมการ

Practice Guideline

แนวทางการรักษาโรคจากสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

รับข่าวสารการแพทย์เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯในราคาพิเศษ

งานประชุมวิชาการประจำปี

สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

GI Motility Days 2023

Phayathai Grand Ballroom @Eastin Grand Hotel Phayathai

29-30 ก.ย. 66

Challenging Journey in Neurogastroenterology and Motility

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมจากสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลที่สามารถตรวจ

GI physiology tests

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Thaimotility.or.th

สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)

พัฒนา ส่งเสริม วิจัย และเผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของการรับรู้ความรู้สึก และการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร

(+66)085 489 2958

thainms@gmail.com