GI Motility Days 2022

30 September - 1 October 2022
ณ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่&nbs...

การให้ทุนพัฒนาการวิจัยของสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
...
GI Motility Days 2021

1-2 October 2021 (Online Meeting)
"Balance the task and boost up the tools"
ค่าลงทะเบียน 3000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ 

   แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในประเทศไทย พศ 2564

คณะกรรมการผู้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2563


...
   Thailand GERD Guideline 2020

(PDF File) โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease, GERD) เป็นภาวะ ที่พบได้บ่อยทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเวชปฏิบัติ มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นปัญหาต่อแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา เนื่องจากภาวะกรดไหลย้อน มีความหลากหลาย ...

เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
30 กันยายน - 1 ตุลาคม 65 Gl Motility Day 2022
@ โรงแรม อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) | Site Map
จำนวนผู้เข้าชม