ข้อมูลของโรงพยาบาลที่สามารถตรวจ GI physiology tests

Update มิถุนายน 2566

Esophageal manometry และ 24 hours pH monitor+ impedance monitoring

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

Wireless capsule monitoring for esophageal pH monitor

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

Phayngeal manometry และ Video fluoroscopic swallowing study (VFSS)

 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี (เฉพาะ VFSS)
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะ VFSS)
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 

Hydrogen breath test

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

Saliva flow rate

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

Antroduodenal manometry

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

Colonic manometry

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

Anorectal manometry และ Balloon expulsion test

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

Rectal barostat

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

Colonic transit study

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

Timed barium esophagogram

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

Esophageal transit scintigraphy

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

Gastric scintigraphy

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (solid และ liquid)
 • โรงพยาบาลศิริราช (solid และ liquid)
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี (solid และ liquid)
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (liquid)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(solid)
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น (solid)
 • โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (solid)
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา(solid)
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (solid)
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค(solidและ liquid)

 

Small bowel transit scintigraphy

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 

Barium defecography/MRI defecography

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (MRI)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(MRI)
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น (MRI)
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา (MRI)
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MRI)

 

Anorectal biofeedback

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 

 

ช่องทางติดต่อ

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • https://www.cu-gimotility.in.th
 • โทร 0846653624
 • line ID supermotilitychula

 

โรงพยาบาลศิริราช

 • นพ. ธนวัชร จีระตระกูล, คุณปริศนา ชื่นประไพ (พยาบาลประจำหน่วย motility), ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 6 ตึกนวมินทรบพิตร รพ.ศิริราช, โทร 02-419-8435 ถึง 6

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • โทร 0817391242

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • วันจันทร์บ่าย OPD GI หรือส่งต่อมาที่ พญ.นวพรรณ อิสริยกุลการ (OPD med1 วันศุกร์เช้า) หรือ คลินิค VIP หรือ TU premium clinic

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 • ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร 053-935487

 

โรงพยาบาลลำปาง

 • โทร 054-237400 ต่อ 8754

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอกสาขาวิชาอายุรศาสตร์, คลินิกบูรนาการนอกเวลา, คลินิกพิเศษศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น/ ต้องมาตรวจกับแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารในแต่ละช่องทางก่อนส่งตรวจ tests

 

โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 • นพ. สุริยา กีรติชนานนท์ GI motility unit สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชคิวัฒนะพันธุ์ (NKC) ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 รพ สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-451965

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

 • แผนกทางเดินอาหารและตับ 02-090-3121

 

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 • แผนกทางเดินอาหาร 091-7985760