โรคกรดไหลย้อน

“โรคกรดไหลย้อน” (Gastroesophageal reflux disease,GERD) เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารกลับไปที่หลอดอาหาร ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปริมาณกรดที่ย้อนมากขึ้นหรือย้อนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค หรือหลอดอาหารมีความไวต่อกรดมากขึ้นแม้ว่าจะมีปริมาณกรดที่ย้อนขึ้นไปไม่มากกว่าปกติ มีประชากรไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคนี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บทความนี้จะทำให้คุณรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคนี้ และวิธีการรักษา ที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเป็นโรคนี้มีอาการดีขึ้นได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากไฟล์ประกอบ

Read more

ภาวะท้องผูกเรื้อรัง

ภาวะท้องผูกเรื้อรังเป็นภาวะที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ แพทย์จำนวนมากยังเข้าใจว่าเป็นภาวะที่รักษาไม่หาย และให้เพียงการรักษาตามอาการโดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 มีสาเหตุที่สามารถแก้ไขให้หายขาดได้ โดยมีต้นเหตุมาจากการเบ่งที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการสืบค้นหาสาเหตุของอาการท้องผูกจึงมีความจำเป็นในผู้ป่วยท้องผูกรุนแรงที่มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันมาก ดังปรากฎอยู่ในแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังฉบับนี้

Read more