โรคกรดไหลย้อน

“โรคกรดไหลย้อน” (Gastroesophageal reflux disease,GERD) เป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารกลับไปที่หลอดอาหาร ซึ่งโดยปกติร่างกายของเราจะมีการไหลย้อนของกรดในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปริมาณกรดที่ย้อนมากขึ้นหรือย้อนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรค หรือหลอดอาหารมีความไวต่อกรดมากขึ้นแม้ว่าจะมีปริมาณกรดที่ย้อนขึ้นไปไม่มากกว่าปกติ มีประชากรไทยจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคนี้และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บทความนี้จะทำให้คุณรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคนี้ และวิธีการรักษา ที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเป็นโรคนี้มีอาการดีขึ้นได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากไฟล์ประกอบ

Read more